Kitnaden Reparatie

Kitnaden en andere afdichtingen gaan na een aantel jaren uitdrogen en krimpen dit komt door de weersinvloeden zoals regen, zon, vuile lucht, en als de Caravan of Camper regelmatig in de buurt van zee komt het inwerken van zout.
het repareren van verweerde kitnaden en opnieuw voorzien van een nieuwe kit afdichting is over het algemeen goed te doen mits er de tijd voor genomen wordt en er goede gereedschappen en materialen gebruikt worden.

Een lekkage ook al is deze nog zo klein kan grote gevolgen hebben, wanden kunnen door inwatering dusdanig beschadigen dat daardoor de Caravan of Camper op termijn onbruikbaar wordt ook uw gezondheid kan hierdoor gevaar lopen.

De werkwijze die ik volg is,

Het verwijderen van de oude kit afdichting waarna ik dan de kit naad schoonmaak met een goed reinigingsmiddel.
Als deze goed schoon is behandel ik hem met een hechtprimer zodat de nieuwe kit een goede hechting heeft.
De kitten die ik gebruik zijn van hoge kwaliteit deze worden ook in de fabriek gebruikt waar de Caravan of Camper wordt gemaakt.

 

Terug naar Caravan & Camper Cleaning

In principe zijn er 2 redenen waarom je niet blij moet/kunt zijn met vocht
in de wanden.
In de eerste plaats de gezondheid van de gebruikers. Sommige mensen
zijn erg gevoelig voor het inademen van schimmelsporen. Dat kan zelfs
soms dodelijk zijn.  Voor mensen met aanleg voor astma is een
camper waar vochtschimmels in zitten beslist niet aan te raden.

In de tweede plaats de stevigheid van de constructie. Die kan door
vocht en schimmelvorming worden ondermijnd. Bekende plaatsen waar
lekkages optreden zijn de alkoof, dakluikenen en dakranden. Het vocht dat
zich naar binnen werkt tast de houten raamwerkstructuur aan in de
wanden/plafonds en leidt niet zelden tot aluminiumrot.