Kitnaden Reparatie

In principe zijn er 2 redenen waarom je niet blij moet / kunt zijn met vocht in de wanden. In de eerste plaats de gezondheid van de gebruikers. Sommige mensen zijn erg gevoelig voor het inademen van schimmelsporen. Dat kan zelfs soms dodelijk zijn.  Voor mensen met aanleg voor astma is een camper waar vochtschimmels in zitten beslist niet aan te raden.

In de tweede plaats de stevigheid van de constructie. Die kan door vocht en schimmelvorming worden ondermijnd. Bekende plaatsen waar lekkages optreden zijn de alkoof, dakluiken en dakranden. Het vocht dat zich naar binnen werkt tast de houten raamwerkstructuur aan in de wanden/plafonds en leidt niet zelden tot aluminiumrot.

Afdichtingen

Kitnaden en andere afdichtingen gaan na een aantal jaren uitdrogen en krimpen dit komt door de weersinvloeden zoals regen, zon, vuile lucht, en als de Caravan of Camper regelmatig in de buurt van zee komt het inwerken van zout. het repareren van verweerde kitnaden en opnieuw voorzien van een nieuwe kit afdichting is over het algemeen goed te doen mits er de tijd voor genomen wordt en er goede gereedschappen en materialen gebruikt worden. Een lekkage ook al is deze nog zo klein kan grote gevolgen hebben, wanden kunnen door inwatering dusdanig beschadigen dat daardoor de Caravan of Camper op termijn onbruikbaar wordt ook uw gezondheid kan hierdoor gevaar lopen.

Werkwijze voor het vernieuwen van kitnaden,

  1. Het controleren van alle kitnaden en afdichtingen om te bepalen wat nodig is en wat niet.
  2. Het verwijderen van de oude kit daarna de kitnaden schoonmaken met een goed reinigingsmiddel.
  3. Als deze goed schoon zijn, behandelen met een hecht primer zodat de nieuwe kit een goede hechting heeft.
  4. De kitten die wij gebruiken zijn van hoge kwaliteit deze worden ook in de fabriek gebruikt waar de Caravan of Camper wordt gemaakt.
  5. Het nalopen en controleren van aangebrachte kitnaden.
  6. Het schoonmaken van de gehele buitenzijde van de Caravan of Camper inclusief Ramen